Corporate identity

Logo, logotyp, značka je speciálně stylizovaná výtvarně-obrazová, písmová nebo slovní značka firmy, společnosti, organizace. Logo, logotyp, značka, slouží jako nezaměnitelný grafický symbol-identifikátor, kterým se společnost či firma prezentuje a zároveň vyhraňuje na trhu vůči konkurenci. Logo, logotyp, značku používají firmy či společnosti na svých produktech, výrobcích nebo propagačních materiálech.

 

Logo, logotyp, značka je základním kamenem firemní kultury, se kterým lze řízeným způsobem pracovat, a to jak směrem ke klientům, tak směrem k zaměstnancům. Ve spojení s dalšími propagačně-komunikativními prvky firmy či společnosti se logo, logotyp, značka stává důležitou součástí komunikačního vizuálního stylu firmy, tzv. Corporate identity /Firemní identity/.

 

Corporate identity se projevuje ve vnějším vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, v přístupu ke svým zaměstnancům, týmové spolupráci, tvorbě hodnotového systému a ve způsobu vedení firmy. Nejdůležitější součástí Corporate identity je právě firemní (corporate) design. Tvoří ho grafický designér a jeho využívání definuje grafickým manuálem. Profesionální Corporate design zaručuje dokonalou souhru všech prvků, kterými společnost působí na svoje klienty ve všech prvcích své prezentace.

 

Corporate design tvoří:

• Název společnosti

• Logo

• Firemní tiskoviny (hlavičkové papíry, obálky, vizitky)

• Propagační tiskoviny (letáky, brožury, katalogy)

• Malá architektura (nástěnky, navigační systém v areálu firmy)

• Webové stránky